Via de MBO en HBO bouwkunde ben ik uiteindelijk beland op de Technische Universiteit in Eindhoven. Waar het middelbaar en hoger onderwijs me voornamelijk op technisch en praktisch vlak wegwijs maakte daar zorgde de TU/e voor de nodige bagage op vormgevend vlak. Mijn beroepscarrière lijkt zich overeenkomstig met mijn studieloopbaan te ontwikkelen. Via enkele aanstellingen als bouwkundig tekenaar / modelleur heb ik me jarenlang bezig kunnen houden met o.a. vergunningsaanvragen en het technisch uitwerken van schetsontwerpen. Hierdoor heb ik de praktische kennis van de wetgeving, bouw en tekensoftware kunnen vergaren. Uiteindelijk ben ik me in mijn vrije tijd steeds meer gaan bezig houden met eigen bouwopdrachten die ik van ontwerp tot oplevering begeleidde. De ervaring en voldoening van deze opdrachten leidde uiteindelijk tot de beslissing om als zelfstandig architect verder te gaan. Een van mijn uitgangspunten in het ontwerpproces is het reageren op de omgeving, door de kansen zoveel mogelijk te benutten en de zwaktes te minimaliseren ontstaan er speerpunten die ieder gebouw / ontwerp uniek kunnen maken. De input van de opdrachtgever wordt niet alleen gebruikt voor het concretiseren van het programma van eisen maar ook voor de vormgeving.